POJIŠTĚNÍ

 

Milí přátelé,
vlastnictví čtvernožce nás sdružuje do velké rodiny přátel zvířat, proto odpusťte to familiérní oslovení. Ztrátu zvířecího člena rodiny nenahradí žádná finanční spoluúčast a v tomto směru zůstanete bohužel na svou bolest sami. Úrazové pojištění vám však může značně ulehčit poskytnutí kvalitní zdravotní péče, životní pojištění psů a koček pak minimalizuje ztráty majitelů chovných zvířat a zvířat s vysokou užitnou hodnotou (nejčastěji psi se speciálním výcvikem). Sama jsem chovatelem, na jedné straně mám osobní zkušenost s bolestivou ztrátou mladé nadějné feny (a s výlohami vynaloženými na její neúspěšnou záchranu) a na straně druhé jsem vydala nekřesťanské peníze na pořízení ušlechtilých koček. To byl důvod, proč jsem usilovně hledala pojistný produkt pro tyto případy. Mimochodem v zahraničí se jedná o běžnou záležitost. A protože jsem našla produkt vskutku unikátní, rozhodla jsem se umožnit široké chovatelské veřejnosti požívat jeho výhod.

Pro koho je pojištění určeno?
Pro všechny psy a kočky jednoznačně identifikované tetováním nebo čipem. Nevyjímaje tedy zvířata bez rasové příslušnosti a bez prokázaného původu.

Co lze pojistit?
ÚRAZ – plnění představuje spoluúčast na lékařských výlohách. Úrazová pojistka zahrnuje i plnění pro případ smrti následkem úrazu.
DOŽITÍ – obdoba lidské životní pojistky. Dožije-li se zvíře vámi zvoleného věku, je vám vrácena část pojistného. Uhyne-li zvíře před touto dobou v důsledku nemoci, bude vám vyplacen sjednaný obnos.

Co získáte ZDARMA?
Každoroční příspěvek na očkování nebo čipování nebo preventivní vyšetření dle vlastního výběru.
Možnost účastnit se odborných přednášek, jejichž témata můžete ovlivnit.

Pro koho má pojištění NEJVĚTŠÍ UŽITEK?
Psi se speciálním výcvikem – vodící, asistenční, záchranní psi
Chovná zvířata v reprodukčním věku, zejména samice (riziko spojené s porodem)
Psi používaní při výkonu myslivecké praxe (riziko poranění zvěří nebo postřelení)
Psi v aktivní fyzické zátěži (saňoví psi, pastevečtí psi, vrcholový výcvik jakéhokoliv zaměření)

Kdo má nárok na ZVÝHODNĚNÉ POJISTNÉ?
Všechna zvířata sloužící humanitárním účelům (vodící, asistenční, záchranní psi a zvířata prokazatelně praktikující canisterapii nebo felinoterapii…)
Zvířata bez průkazu původu

POJISTNÉ LIMITY
Psi od 4 měsíců do 8 let
Kočky od 4 měsíců do 6 let
Horní pojistná hranice pro úrazové pojištění je 50 000,- Kč.
Horní pojistná hranice pro životní pojistku (dožití) je 35 000,- Kč
Pojistné lze platit měsíčně, čtvrtletně, pololetně nebo ročně, výše pojistky závisí na věku zvířete.

Pro podrobnosti a konkrétní nabídky mne neváhejte kontaktovat!
Lucie Kopcová, tel. 603 515 788,
lucie.kopcova@volny.cz

PŘÍKLADY POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ
Jedná se o produkt PRO zvířata, nevztahuje se samosebou na jejich úmyslné poranění, usmrcení nebo zanedbání péče!

Omlouvám se svým přátelům za zmínění jejich smutného příběhu…

 • Fenka podlehla v 8 měsících nádoru brzlíku
 • Fenka podlehla v 10 měsících leukémii
 • Pes si po uklouznutí na ledě způsobil torzi žaludku, které následně podlehl
 • Fena uhynula v důsledku komplikovaného porodu
 • Kočka se zranila při pádu z okna
 • Štěně na vodítku bylo usmrceno autem
 • Pes byl napaden jiným psem a vážně zraněn
 • Čtyřletý pes podlehl infarktu
 • Lovecký pes byl v honitbě zraněn divočákem
 • Pastevecký pes byl zraněn koněm
 • Pes měl poraněné oko kamenem (způsobeno projíždějícím vozidlem)
 • Pes podlehl otravě návnadou
 • Fena byla infikována klíštětem a následně dlouhodobě léčena
 • ……….

Pro podrobnosti a konkrétní nabídky mne neváhejte kontaktovat!

 
     

 

 
 

2007 © Boni Amici